Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) - Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus)

Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) στις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου
Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus) at Messolongi Lagoons

Δεν υπάρχουν σχόλια: