Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava) - Yellow Wagtail (Motacilla flava)

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava feldegg) στις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου

Yellow Wagtail (Motacilla flava feldegg) at Messolongi Lagoons

Φοινικόπτερο (Phoenicopterus roseus) - Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus)

Φοινικόπτερα (Phoenicopterus roseus) στις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου
Greater Flamingos (Phoenicopterus roseus) at Messolongi Lagoons

Θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus) - Kentish Plover (Charadrius alexandrinus)

Θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus) στις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου

Kentish Plover (Charadrius alexandrinus) at Messolongi Lagoons

Αβοκέτα (Recurvirostra avosetta) - Pied Avocet (Recurvirostra avosetta)

Αβοκέτα (Recurvirostra avosetta) στις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου

Pied Avocet (Recurvirostra avosetta) at Messolongi Lagoons

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus) - Black-winged Stilt (Himantopus himantopus)

Καλαμοκανάδες (Himantopus himantopus) στις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου
Black-winged Stilts (Himantopus himantopus) at Messolongi Lagoons

Δρεπανοσκαλίδρα (Calidris ferruginea) - Curlew Sandpiper (Calidris ferruginea)

Δρεπανοσκαλίδρες (Calidris ferruginea) στις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου

Curlew Sandpipers (Calidris ferruginea) at Messolongi Lagoons

Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo) - Common Tern (Sterna hirundo)

Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo) στις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου
Common Tern (Sterna hirundo) at Messolongi Lagoons

Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

Καστανολαίμης (Saxicola rubetra) - Whinchat (Saxicola rubetra)

Καστανολαίμης (Saxicola rubetra) στην λίμνη Τριχωνίδα
Whinchat (Saxicola rubetra) in lake Trichonida

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia) - White Stork (Ciconia ciconia)

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia) στην λίμνη Τριχωνίδα
White Stork (Ciconia ciconia) in lake Trichonida

Σταχτομυγοχάφτης (Muscicapa striata) - Spotted Flycatcher (Muscicapa striata)

Σταχτομυγοχάφτης (Muscicapa striata) στην Νέα Αβώρανη Αιτωλοακαρνανίας
Spotted Flycatcher (Muscicapa striata) in Nea Avorani Aitoloakarnania

Καρδερίνα (Carduelis carduelis) - European Goldfinch (Carduelis carduelis)

Καρδερίνα (Carduelis carduelis) στην Νέα Αβώρανη Αιτωλοακαρνανίας
European Goldfinch (Carduelis carduelis) in Nea Avorani Aitoloakarnania