Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

Σκαρθάκι (Serinus serinus) - European Serin (Serinus serinus)

Σκαρθάκι (Serinus serinus) στην Νέα Αβώρανη Αιτωλοακαρνανίας
European Serin (Serinus serinus) in Nea Avorani Aitoloakarnania

Σκαρθάκι (Serinus serinus) - European Serin (Serinus serinus)

Σκαρθάκι (Serinus serinus) στην Νέα Αβώρανη Αιτωλοακαρνανίας
European Serin (Serinus serinus) in Nea Avorani Aitoloakarnania

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia) - White Stork (Ciconia ciconia)

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia) στο Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας
White Stork (Ciconia ciconia) in Panaitolio Aitoloakarnania

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia) - White Stork (Ciconia ciconia)

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia) στο Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας
White Stork (Ciconia ciconia) in Panaitolio Aitoloakarnania

Μιλτοχελίδονο (Hirundo daurica) - Red-rumped Swallow (Hirundo daurica)

Μιλτοχελίδονο (Hirundo daurica) στην Νέα Αβώρανη Αιτωλοακαρνανίας
Red-rumped Swallow (Hirundo daurica) in Nea Avorani Aitoloakarnania

Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo) - Common Tern (Sterna hirundo)

Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo) στην λίμνη Τριχωνίδα
Common Tern (Sterna hirundo) in lake Trichonida

Ακτίτης (Actitis hypoleucos) - Common Sandpiper (Actitis hypoleucos)

Ακτίτης (Actitis hypoleucos) στην λίμνη Τριχωνίδα
Common Sandpiper (Actitis hypoleucos) in lake Trichonida

Τρυγόνι (Streptopelia turtur) - Turtle Dove (Streptopelia turtur)

Τρυγόνι (Streptopelia turtur) στην λίμνη Τριχωνίδα
Turtle Dove (Streptopelia turtur) in lake Trichonida

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus) - Marsh Harrier (Circus aeruginosus)

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus) στην λίμνη Τριχωνίδα


Marsh Harrier (Circus aeruginosus) in lake Trichonida

Μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus) - Little Bittern (Ixobrychus minutus)

Μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus) στην λίμνη Τριχωνίδα
Little Bittern (Ixobrychus minutus) in lake Trichonida

Μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus) - Little Bittern (Ixobrychus minutus)

Μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus) στην λίμνη Τριχωνίδα
Little Bittern (Ixobrychus minutus) in lake Trichonida

Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Ποταμοσφυριχτής (Charadrius dubius) - Little Ringed Plover (Charadrius dubius)

Ποταμοσφυριχτής (Charadrius dubius) στο ποτάμι Ερμίτσα - Νέα Αβώρανη Αιτωλοακαρνανίας
Little Ringed Plover (Charadrius dubius) - River Ermitsa - Nea Avorani Aitoloakarnania

Ποταμοσφυριχτής (Charadrius dubius) - Little Ringed Plover (Charadrius dubius)

Ποταμοσφυριχτής (Charadrius dubius) στο ποτάμι Ερμίτσα - Νέα Αβώρανη Αιτωλοακαρνανίας
Little Ringed Plover (Charadrius dubius) - River Ermitsa - Nea Avorani Aitoloakarnania

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Λασπότρυγγας (Tringa glareola) - Wood Sandpiper (Tringa glareola)

Λασπότρυγγας (Tringa glareola) στις εκβολές Αχελώου - Λούρος
Wood Sandpiper (Tringa glareola) at estuaries Achelous - Louros

Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia) - Greenshank (Tringa nebularia)

Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia) στις εκβολές Αχελώου - Λούρος
Greenshank (Tringa nebularia) at estuaries Achelous - Louros

Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

Κουκουβάγια (Athene noctua) - Little Owl (Athene noctua)

Κουκουβάγια (Athene noctua) στο Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας
Little Owl (Athene noctua) in Panaitolio Aitoloakarnania

Κουκουβάγια (Athene noctua) - Little Owl (Athene noctua)

Κουκουβάγια (Athene noctua) στο Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας
Little Owl (Athene noctua) in Panaitolio Aitoloakarnania

Τσιχλοποταμίδα (Acrocephalus arundinaceus) - Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus)

Τσιχλοποταμίδα (Acrocephalus arundinaceus) στην λίμνη Τριχωνίδα
Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus) in lake Trichonida

Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta) - Little Egret (Egretta garzetta)

Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta) στην λίμνη Τριχωνίδα
Little Egret (Egretta garzetta) in lake Trichonida

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Σκαρθάκι (Serinus serinus) - European Serin (Serinus serinus)

Σκαρθάκι (Serinus serinus) στην Νέα Αβώρανη Αιτωλοακαρνανίας
European Serin (Serinus serinus) in Nea Avorani Aitoloakarnania

Σκαρθάκι (Serinus serinus) - European Serin (Serinus serinus)

Σκαρθάκι (Serinus serinus) στην Νέα Αβώρανη Αιτωλοακαρνανίας
European Serin (Serinus serinus) in Nea Avorani Aitoloakarnania

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus) - House Sparrow (Passer domesticus)

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus) στην Νέα Αβώρανη Αιτωλοακαρνανίας
House Sparrow (Passer domesticus) in Nea Avorani Aitoloakarnania

Φλώρος (Carduelis chloris) - Greenfinch (Carduelis chloris)

Φλώρος (Carduelis chloris) στην Νέα Αβώρανη Αιτωλοακαρνανίας
Greenfinch (Carduelis chloris) in Nea Avorani Aitoloakarnania

Τσιχλοποταμίδα (Acrocephalus arundinaceus) - Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus)

Τσιχλοποταμίδα (Acrocephalus arundinaceus) στην λίμνη Τριχωνίδα
Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus) in lake Trichonida

Τσιχλοποταμίδα (Acrocephalus arundinaceus) - Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus)

Τσιχλοποταμίδα (Acrocephalus arundinaceus) στην λίμνη Τριχωνίδα
Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus) in lake Trichonida

Λιμνόφιδο (Natrix tessellata) - Dice snake (Natrix tessellata)

Λιμνόφιδο (Natrix tessellata) στην λίμνη Τριχωνίδα
Dice snake (Natrix tessellata) in lake Trichonida

Λιμνόφιδο (Natrix tessellata) - Dice snake (Natrix tessellata)

Λιμνόφιδο (Natrix tessellata) στην λίμνη Τριχωνίδα
Dice snake (Natrix tessellata) in lake Trichonida

Λιμνόφιδο (Natrix tessellata) - Dice snake (Natrix tessellata)

Λιμνόφιδο (Natrix tessellata) στην λίμνη Τριχωνίδα
Dice snake (Natrix tessellata)

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis) - European wall lizard (Podarcis muralis)

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis) στην λίμνη Τριχωνίδα
European wall lizard (Podarcis muralis) in lake Trichonida

Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea) - Purple Heron (Ardea purpurea)

Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea) στην λίμνη Τριχωνίδα
Purple Heron (Ardea purpurea) in lake Trichonida

Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea) - Purple Heron (Ardea purpurea)

Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea) στην λίμνη Τριχωνίδα
Purple Heron (Ardea purpurea) in lake Trichonida

Κουκουβάγια (Athene noctua) - Little Owl (Athene noctua)

Κουκουβάγια (Athene noctua) στο Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας
Little Owl (Athene noctua) in Panaitolio Aitoloakarnania

Τυτώ (Tyto alba) - Barn Owl (Tyto alba)

Τυτώ (Tyto alba) στο Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας
Barn Owl (Tyto alba) in Panaitolio Aitoloakarnania

Γκιώνης (Otus scops) - European Scops Owl (Otus scops)

Γκιώνης (Otus scops) στην Νέα Αβώρανη Αιτωλοακαρνανίας
European Scops Owl (Otus scops) in Nea Avorani Aitoloakarnania

Δάση - Forests

Το παραλίμνιο δάσος φράξου στο Τριχώνιο - λίμνη Τριχωνίδα
The lakeside ash forest in Trichonio - lake Trichonida