Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Πατημασιές από Ασβό (Meles meles) - European Badger (Meles meles) footprints

Πατημασιές από Ασβό (Meles meles) στην Νέα Αβώρανη Αιτωλοακαρνανίας
European Badger (Meles meles) footprints in Nea Avorani Aitoloakarnania

Σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor) - European Hedgehog (Erinaceus europaeus)

Σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor) στην Νέα Αβώρανη Αιτωλοακαρνανίας
European Hedgehog (Erinaceus europaeus) in Nea Avorani Aitoloakarnania

Ασβός (Meles meles) - European Badger (Meles meles)

Ασβός (Meles meles) στην Νέα Αβώρανη Αιτωλοακαρνανίας
European Badger (Meles meles)  in Nea Avorani Aitoloakarnania

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus) - House Sparrow (Passer domesticus)

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus) στην Νέα Αβώρανη Αιτωλοακαρνανίας
House Sparrow (Passer domesticus) in Nea Avorani Aitoloakarnania

Λευκοτσικνιάδες (Egretta garzetta) - Little Egrets (Egretta garzetta)

Λευκοτσικνιάδες (Egretta garzetta) στις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου
Little Egrets (Egretta garzetta) at Messolongi Lagoons

Νανογλάρονο (Sternula albifrons) - Little Tern (Sternula albifrons)


Νανογλάρονο (Sternula albifrons) στις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου
Little Tern (Sternula albifrons) at Messolongi Lagoons

Θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus) - Kentish Plover (Charadrius alexandrinus)

Θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus) στις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου
Kentish Plover (Charadrius alexandrinus) at Messolongi Lagoons

Τυτώ (Tyto alba) - Barn Owl (Tyto alba)

Τυτώ (Tyto alba) στο Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας
Barn Owl (Tyto alba) in Panaitolio Aitoloakarnania

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus) - Common Kestrel (Falco tinnunculus)

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus) στην Νέα Αβώρανη Αιτωλοακαρνανίας
Common Kestrel (Falco tinnunculus) in Nea Avorani Aitoloakarnania

Φλώρος (Carduelis chloris) - Greenfinch (Carduelis chloris)

Φλώρος (Carduelis chloris) στην Νέα Αβώρανη Αιτωλοακαρνανίας
Greenfinch (Carduelis chloris) in Nea Avorani Aitoloakarnania

Σπίνος (Fringilla coelebs) - Chaffinch (Fringilla coelebs)

Σπίνος (Fringilla coelebs) στην Νέα Αβώρανη Αιτωλοακαρνανίας
Chaffinch (Fringilla coelebs)  in Nea Avorani Aitoloakarnania